Telefon: +387 35 700 800|info@opcina-gracanica.ba  |    |  

Strateški dokumenti

Strateški dokumenti

Strategija lokalnog razvoja općine Gračanica

Okvirni akcioni planovi (1+2)

Akcioni plan 2019-2021

8 preuzimanja | Veličina: 1.19 MB

Akcioni plan 2018-2020

6 preuzimanja | Veličina: 2.57 MB

Akcioni plan 2017-2019

6 preuzimanja | Veličina: 1.66 MB

Akcioni plan 2016-2018

5 preuzimanja | Veličina: 1.60 MB

  Izvještaji o implementaciji Strategije lokalnog razvoja

  Izvještaj o implementaciji strategije 2017

  7 preuzimanja | Veličina: 2.79 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2016

  7 preuzimanja | Veličina: 4.37 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2015

  3 preuzimanja | Veličina: 1.02 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2014

  3 preuzimanja | Veličina: 1.08 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2013

  4 preuzimanja | Veličina: 618.06 KB

   Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena općine Gračanica

   SECAP Općina Gračanica

   12 preuzimanja | Veličina: 2.66 MB

    Akcioni plan energetski održivog razvoja općine Gračanica

    SEAP općine Gračanica 2015-2020

    11 preuzimanja | Veličina: 4.26 MB

     Izvještaji o realizaciji Akcionog plana energetski održivog razvoja općine Gračanica

     Izvještaj o realizaciji SEAP 2017

     7 preuzimanja | Veličina: 424.95 KB

     Izvještaj o realizaciji SEAP 2016

     4 preuzimanja | Veličina: 390.96 KB

     Izvještaj o realizaciji SEAP 2015

     5 preuzimanja | Veličina: 409.55 KB

      Lokalni ekološki akcioni plan općine Gračanica

      LEAP općine Gračanica 2012-2017

      13 preuzimanja | Veličina: 1.44 MB

       Izvještaji o provođenju Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Gračanica

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2017

       5 preuzimanja | Veličina: 697.54 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2016

       11 preuzimanja | Veličina: 689.22 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2015

       5 preuzimanja | Veličina: 604.91 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2014

       4 preuzimanja | Veličina: 522.30 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2013

       3 preuzimanja | Veličina: 699.46 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2012

       4 preuzimanja | Veličina: 391.35 KB

        Akcioni plan socijalnog uključivanja općine Gračanica

        Informacije o realizaciji Akcionog plana socijalnog uključivanja

        Plan kapitalnih investicija Općine Gračanica        Prezentacija PKI 2016-2020
        Veličina: 785.70 KB | 5 preuzimanja

         

        Izvještaji o realizaciji Plana kapitalnih investicija

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2017

        6 preuzimanja | Veličina: 630.74 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2016

        5 preuzimanja | Veličina: 614.51 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2015

        9 preuzimanja | Veličina: 616.63 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2014

        7 preuzimanja | Veličina: 289.35 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2013

        5 preuzimanja | Veličina: 675.88 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2012

        7 preuzimanja | Veličina: 411.57 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2011

        5 preuzimanja | Veličina: 312.83 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2010

        6 preuzimanja | Veličina: 239.94 KB

         Azuriranje PKI 2015

         4 preuzimanja | Veličina: 1.23 MB

         Azuriranje PKI 2014

         4 preuzimanja | Veličina: 1.80 MB

         Azuriranje PKI 2013

         4 preuzimanja | Veličina: 1.59 MB

         Azuriranje PKI 2012

         4 preuzimanja | Veličina: 1.67 MB

         Azuriranje PKI 2011

         4 preuzimanja | Veličina: 1.60 MB