Telefon: +387 35 700 800|info@opcina-gracanica.ba  |    |  

Strateški dokumenti

Strateški dokumenti

Strategija lokalnog razvoja općine Gračanica

Okvirni akcioni planovi (1+2)

Akcioni plan 2019-2021

27 preuzimanja | Veličina: 1.19 MB

Akcioni plan 2018-2020

19 preuzimanja | Veličina: 2.57 MB

Akcioni plan 2017-2019

22 preuzimanja | Veličina: 1.66 MB

Akcioni plan 2016-2018

19 preuzimanja | Veličina: 1.60 MB

  Izvještaji o implementaciji Strategije lokalnog razvoja

  Izvještaj o implementaciji strategije 2017

  24 preuzimanja | Veličina: 2.79 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2016

  24 preuzimanja | Veličina: 4.37 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2015

  15 preuzimanja | Veličina: 1.02 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2014

  15 preuzimanja | Veličina: 1.08 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2013

  20 preuzimanja | Veličina: 618.06 KB

   Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena općine Gračanica

   SECAP Općina Gračanica

   37 preuzimanja | Veličina: 2.66 MB

    Akcioni plan energetski održivog razvoja općine Gračanica

    SEAP općine Gračanica 2015-2020

    30 preuzimanja | Veličina: 4.26 MB

     Izvještaji o realizaciji Akcionog plana energetski održivog razvoja općine Gračanica

     Izvještaj o realizaciji SEAP 2017

     23 preuzimanja | Veličina: 424.95 KB

     Izvještaj o realizaciji SEAP 2016

     16 preuzimanja | Veličina: 390.96 KB

     Izvještaj o realizaciji SEAP 2015

     18 preuzimanja | Veličina: 409.55 KB

      Lokalni ekološki akcioni plan općine Gračanica

      LEAP općine Gračanica 2012-2017

      34 preuzimanja | Veličina: 1.44 MB

       Izvještaji o provođenju Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Gračanica

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2017

       17 preuzimanja | Veličina: 697.54 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2016

       26 preuzimanja | Veličina: 689.22 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2015

       19 preuzimanja | Veličina: 604.91 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2014

       15 preuzimanja | Veličina: 522.30 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2013

       18 preuzimanja | Veličina: 699.46 KB

       Izvještaj o provođenju LEAP-a 2012

       18 preuzimanja | Veličina: 391.35 KB

        Akcioni plan socijalnog uključivanja općine Gračanica

        Informacije o realizaciji Akcionog plana socijalnog uključivanja

        Plan kapitalnih investicija Općine Gračanica        Prezentacija PKI 2016-2020
        Veličina: 785.70 KB | 21 preuzimanja

         

        Izvještaji o realizaciji Plana kapitalnih investicija

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2017

        21 preuzimanja | Veličina: 630.74 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2016

        16 preuzimanja | Veličina: 614.51 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2015

        23 preuzimanja | Veličina: 616.63 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2014

        22 preuzimanja | Veličina: 289.35 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2013

        22 preuzimanja | Veličina: 675.88 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2012

        22 preuzimanja | Veličina: 411.57 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2011

        18 preuzimanja | Veličina: 312.83 KB

        Izvjestaj o realizaciji PKI 2010

        20 preuzimanja | Veličina: 239.94 KB

         Azuriranje PKI 2015

         16 preuzimanja | Veličina: 1.23 MB

         Azuriranje PKI 2014

         12 preuzimanja | Veličina: 1.80 MB

         Azuriranje PKI 2013

         13 preuzimanja | Veličina: 1.59 MB

         Azuriranje PKI 2012

         14 preuzimanja | Veličina: 1.67 MB

         Azuriranje PKI 2011

         13 preuzimanja | Veličina: 1.60 MB