Telefon: +387 35 700 800|info@opcina-gracanica.ba  |    |  

Strategije i planovi

Strategije i planovi

Strategija lokalnog razvoja općine Gračanica

Okvirni akcioni planovi (1+2)

Akcioni plan 2019-2021

8 preuzimanja | Veličina: 1.19 MB

Akcioni plan 2018-2020

6 preuzimanja | Veličina: 2.57 MB

Akcioni plan 2017-2019

6 preuzimanja | Veličina: 1.66 MB

Akcioni plan 2016-2018

5 preuzimanja | Veličina: 1.60 MB

  Izvještaji o implementaciji Strategije lokalnog razvoja

  Izvještaj o implementaciji strategije 2017

  7 preuzimanja | Veličina: 2.79 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2016

  7 preuzimanja | Veličina: 4.37 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2015

  3 preuzimanja | Veličina: 1.02 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2014

  3 preuzimanja | Veličina: 1.08 MB

  Izvještaj o implementaciji strategije 2013

  4 preuzimanja | Veličina: 618.06 KB

   Plan kapitalnih investicija Općine Gračanica   Prezentacija PKI 2016-2020
   Veličina: 785.70 KB | 5 preuzimanja

    

   Izvještaji o realizaciji Plana kapitalnih investicija

   Izvjestaj o realizaciji PKI 2017

   6 preuzimanja | Veličina: 630.74 KB

   Izvjestaj o realizaciji PKI 2016

   5 preuzimanja | Veličina: 614.51 KB

   Izvjestaj o realizaciji PKI 2015

   9 preuzimanja | Veličina: 616.63 KB

   Izvjestaj o realizaciji PKI 2014

   7 preuzimanja | Veličina: 289.35 KB

   Izvjestaj o realizaciji PKI 2013

   5 preuzimanja | Veličina: 675.88 KB

   Izvjestaj o realizaciji PKI 2012

   7 preuzimanja | Veličina: 411.57 KB

   Izvjestaj o realizaciji PKI 2011

   5 preuzimanja | Veličina: 312.83 KB

   Izvjestaj o realizaciji PKI 2010

   6 preuzimanja | Veličina: 239.94 KB

    Akcioni plan socijalnog uključivanja općine Gračanica

    Informacije o realizaciji Akcionog plana socijalnog uključivanja

    Lokalni ekološki akcioni plan općine Gračanica

    LEAP općine Gračanica 2012-2017

    13 preuzimanja | Veličina: 1.44 MB

     Izvještaji o provođenju Lokalnog ekološkog akcionog plana općine Gračanica

     Izvještaj o provođenju LEAP-a 2017

     5 preuzimanja | Veličina: 697.54 KB

     Izvještaj o provođenju LEAP-a 2016

     11 preuzimanja | Veličina: 689.22 KB

     Izvještaj o provođenju LEAP-a 2015

     5 preuzimanja | Veličina: 604.91 KB

     Izvještaj o provođenju LEAP-a 2014

     4 preuzimanja | Veličina: 522.30 KB

     Izvještaj o provođenju LEAP-a 2013

     3 preuzimanja | Veličina: 699.46 KB

     Izvještaj o provođenju LEAP-a 2012

     4 preuzimanja | Veličina: 391.35 KB

      Akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena općine Gračanica

      SECAP Općina Gračanica

      12 preuzimanja | Veličina: 2.66 MB

       Akcioni plan energetski održivog razvoja općine Gračanica

       SEAP općine Gračanica 2015-2020

       11 preuzimanja | Veličina: 4.26 MB

        Izvještaji o realizaciji Akcionog plana energetski održivog razvoja općine Gračanica

        Izvještaj o realizaciji SEAP 2017

        7 preuzimanja | Veličina: 424.95 KB

        Izvještaj o realizaciji SEAP 2016

        4 preuzimanja | Veličina: 390.96 KB

        Izvještaj o realizaciji SEAP 2015

        5 preuzimanja | Veličina: 409.55 KB