Telefon: +387 35 700 800|info@opcina-gracanica.ba  |    |  

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

2018-06-13T09:26:57+00:00 14.03.2017|

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski Kanton

OPĆINA GRAČANICA

OpćinskA IZBORNA KOMISIJA

Broj: 01-05-00095/2017-11

Gračanica, 14.03.2017.godine

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

Sjednicu Općinske izborne komisije.

Sjednica će se održati 15. 03. 2017. god. (SRIJEDA) u 16:00 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

D N E V N I   R E D:

1.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice OIK-e

2.Finansijski izvještaj OIK-e za 2016.godinu

3.Razno

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.035/707-022.

                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                 OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                               Zehra  Mujačić