Telefon: +387 35 700 800|info@opcina-gracanica.ba  |    |  
Kontakt 2019-02-27T14:14:08+00:00

E-mail:  info@opcina-gracanica.ba
Tel: 387 035/ 700-870
Fax: 387 035/ 707-000

Tel: 035/700-816

Fax: 035/706-679

E-mail:  m.naimkadic[at]opcina-gracanica.ba

Pomoćnik načelnika

Tel: 035/700-804
Fax: 035/700-854
E-mail:  a.buljubasic@opcina-gracanica.ba 

Šef Odjeljenja za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove

Tel: 035/700-818
E-mail:  a.zejnilagic@opcina-gracanica.ba

Centar za pružanje usluga (Šalter sala i Pisarnica)

Tel: 035/700-854
Fax: 035/700-854
E-mail:  s.jukan@opcina-gracanica.ba

Koordinator centralnog biračkog spiska

Tel: 035/700-833
E-mail:  cbs@opcina-gracanica.ba

Matični ured Općine Gračanica

Tel: 035/700-867, 035/700-862

Pomoćnik načelnika

Tel: 035/700-807
Fax: 035/706-679

E-mail:  a.hodzic@opcina-gracanica.ba

Šef Odjeljenja za prostorno uređenje i građenje

Tel: 035/700-829

E- mail m.cickusic@opcina–gracanica.ba

Šef Odjeljenja za geodetske i imovinsko pravne poslove

Tel: 035/700-859
E-mail:  b.ravkic@opcina-gracanica.ba

Centar za dozvole urbanizma

Tel: 035/700-844

Centar za dozvole katastra

Tel: 035/700-866

Pomoćnik načelnika

Tel: 035/700-803
Fax: 035/706-679
E-mail: n.sinanovic[at]opcina-gracanica.ba

Šef Odsjeka za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj

Tel: 035/700-857
E-mail: n.trutovic[at]opcina-gracanica.ba

Šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj

Tel: 035/700-824
E-mail: f.helic[at]opcina-gracanica.ba

Šef Odsjeka za budžet i javne nabavke

Tel: 035/700-817

E-mail: v.mahmutovic[at]opcina-gracanica.ba

Šef Odsjeka za trezor i računovodstvo

Tel: 035/700-817
E-mail: s.zaketovic[at]opcina-gracanica.ba

Šef Odsjeka za inspekcijske poslove

Tel: 035/700-835
E-mail: m.memic[at]opcina-gracanica.ba

Pomoćnik načelnika

Tel: 035/706-345

Fax: 035/706-345

E-mail: cz.gracanica@bih.net.ba

Odsjek za civilnu zaštitu

Tel: 035/706-345

Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo

Tel: 035/703-252

Tel: 123

Fax: 035/703-252

Dženana Tukulj, Sekretar

tel:  035-700-821

mail: dz.tukulj@opcina-gracanica.ba

Stručna služba:

Tel: 035/700-816

Fax: 035/706-679

Tel: 035/700-820
Fax: 035/706-679
E-mail:  j.imsirovic@opcina-gracanica.ba

Tel: 035/700-805
Fax: 035/707-000
E-mail:  kabinet.nacelnika[at]opcina-gracanica.ba

Stjepan Polje: 035/729-126
Donja Orahovica: 035/712-118
Gornja Orahovica: 035/710-632
Malešići: 035-796-011
Miričina: 035/716-332
Soko: 035/790-237
Doborovci: 035/798-063
Džakule: 035/719-724
Lukavica: 035/729-111

ODNOSI S JAVNOŠĆU:

Tel: 035-700-802

E-mail: pr@opcina-gracanica.ba

Odsjek za razvojne projekte i Evropske integracije
Tel: 035/700-832
E-mail:
  n.naimkadic@opcina-gracanica.ba

Općina Gračanica


Adresa:
Mula Mustafe Bašeskije br. 1
75320 Gračanica


Telefon:
Centrala: +387 35 700 800


Fax:
+387 35 707 000


E-mail:
info@opcina-gracanica.ba


Web:
www.opcina-gracanica.ba


Facebook
Youtube

Kontakt formacaptcha