Telefon: +387 35 700 800|info@opcina-gracanica.ba  |    |  

Industrijske zone

Industrijske zone

06 ZONING PLAN PLANIRANOG STANJA

11 preuzimanja | Veličina: 49.60 MB

07 PLAN DEMOLICIJE

5 preuzimanja | Veličina: 50.64 MB

08 PLAN PROSTORNE ORGANIZACIJE

9 preuzimanja | Veličina: 64.82 MB

09 PLAN SAOBRACAJA I NIVELACIJE

11 preuzimanja | Veličina: 61.33 MB

10 PLAN VODOVODA I KANALIZACIJE

8 preuzimanja | Veličina: 62.41 MB

11 PLAN ELEKTROENERGETIKE I TELEKOMUNIKACIJA

4 preuzimanja | Veličina: 60.48 MB

12 PLAN TOPLIFIKACIJE

4 preuzimanja | Veličina: 57.71 MB

13 PLAN HORTIKULTURNOG UREDJENJA

6 preuzimanja | Veličina: 74.56 MB

14 PLAN REGULACIONIH LINIJA

4 preuzimanja | Veličina: 59.97 MB

15 PLAN GRADJEVINSKIH LINIJA

6 preuzimanja | Veličina: 58.52 MB

16 PLAN PARCELACIJE

9 preuzimanja | Veličina: 60.69 MB

  PRILOG 08. ELEKTROINSTALACIJE 1 - 1000

  5 preuzimanja | Veličina: 691.04 KB

  PRILOG 09. SNABDIJEVANJE VODOM 1 - 1000

  4 preuzimanja | Veličina: 805.58 KB

  PRILOG 10. ODVODNJA OTPADNIH I OBORINSKIH VODA 1 - 1000

  6 preuzimanja | Veličina: 1.24 MB

  PRILOG 11. SINTEZNI PRIKAZ 1 - 1000

  8 preuzimanja | Veličina: 930.05 KB