.

.

.

Vjerske zajednice

ISLAMSKA ZAJEDNICA

Vjerske zajednicePodručje medžlisa Islamske zajednice http://www.medzlis.com/ poklapa se teritorijalno sa područjem općine. Medžlis Islamske zajednice Gračanica pripada Tuzlasnkom muftiluku, ima 33 džemata i isto toliko džamija i mesdžida, od kojih je pet na području grada Gračanice. Najveće džamije u Gračanici su Ahmed-pašina (Bijela ili Čaršijska, jedna od najstarijih u širem okruženju) i Mejdan džedid džamija (Šarena), nedavno izgrađena na temeljima ranije izgrađenog objekta. 


KATOLIČKA ŽUPA

Vjerske zajedniceKatolička zajednica u Gračanici, od svog osnivanja do danas, pripadala je katoličkoj župi u Doboju. Katolička kapela u centru Gračanice izgrađena je 1922. godine i danas je aktivna.

 

 


PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA

Vjerske zajednice
U drugoj polovini XIX stoljeća, gračanička crkveno-školska općina pokrivala je veći broj ozrenskih i trebavskih sela u sastavu Zvorničke eparhije, te bila središte kojem gravitiraju pravoslavci šireg područja općine Gračanica, sve do novijeg vremena. Pravoslavna crkva u centru Gračanice izgrađena je 1926. godine i danas je aktivna.JEVREJSKA ZAJEDNICA

Prvi Jevreji u Gračanicu doseljavaju pred kraj osmanske vlasti. U narednih nekoliko desetljaća već ih je bilo stotinjak. Tako je, krajem XIX stoljeća, u ovome gradu sagrađena sinagoga-havra, te oformljeno jevrejsko groblje. U periodu između dva svjetska rata, odseljavanjem, Jevrejska zajednica slabi, dok je najveći broj preostalih Jevreja nastradao u Holokaustu. O Gračaničkim Jevrejima danas jedino svjedoči dobro očuvano jevrejsko groblje.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.