.

.

.

Geografski položaj

PRIRODNI UVJETI

Geografski položaj Pitoma, župska klima, blago zatalasano pobrđe, izvori i rijeke, flora i fauna , plodna zemlja - posebno u Sprečkom polju, povoljan geoprometni položaj i druge pogodnosti učinili su da je prostor općine Gračanica naseljen od najstarijih vremena.

 

POLOŽAJ I VELIČINA
Geografski položaj Općina Gračanica prostire se na površini od 219,5 km2, što čini 14,2% teritorija Tuzlanskog kantona ili: 0,428% teritorija Bosne i Hercegovine. 

 

STANOVNIŠTVO I NASELJA
U 22 naselja, općina Gračanica ima 58. 926 stanovnika, što je 17.56% stanovništva Tuzlanskog kantona. 

Gustina naseljenosti na području općine Gračanica iznosi 250 stanovnika po km2, a to je znatno više i od kantonalnog-210 po jednom km2, i bosanskohercegovačkog prosjeka, 75 stanovnika po jednom km2.
Uz Gračanicu kao općinsko središte, neka naselja su se uistinu, razvila u značajna mikrourbana i infrastrukturna središta, od 2.000 do 3.500 stanovnika: Lukavica, Stjepan Polje, Malešići, Doborovci, Džakule, Babići, Sokol, Gornja Orahovica, Miričina, a Donja Orahovica ima blizu 5.000 stanovnika. 
U novije vrijeme, u njima se intenzivno razvijaju oblici malog biznisa, porodičnih preduzeća, trgovine, ugostiteljstva, proizvodnog zanatstva i uslužnih djelatnosti.


RELJEF
Geografski položaj Reljef općine Gračanica postepeno se uzdiže iz Sprečkog polja, počevši od 150 mnv. Čine ga cjeline, nominirane kao sprečanska i trebavska.
Ustvari, trebavska brdska cjelina uzdiže se iz panonsko-posavske ravnice. Najviši vrhovi su Vis - 692 mnv,             Sijedi Krš - 664 mnv, Monj - 532 Teritorij općine Gračanica prostire se između 44° i 45° sjeverne geografske širine, u pojasu umjereno-kontinentalne klime, s umjereno toplim ljetima i umjereno hladnim zimama. U jesenjim mjesecima, toplije je nego u proljetnim. Najviše padavina ovaj kraj ima u proljeće i ljeto.

Razvoju grada i naselja pogoduje umjerena, župska klima, uvjetovana zaklonjenošću trebavskim pobrđem sa sjevera i ozrenskom gromadom, od oštre planinske klime iz centralnog dijela Bosne, s juga.
Gračanica ima prosječnu temperaturu od 10° C i 830 mm padavina po m2 u toku godine.
Najniže temperature bilježe se u siječnju/januaru, a najviše u srpnju/julu.

 

TLO
U narodu žive praktične odrednice, najčešće izvedene iz kvaliteta i stvarne upotrebne vrijednosti koju zemljište potvrđuje obrađivanjem: prahulja, sionica, ilovača, kruškovača, brestovača, pjeskulja, kamenjača, brusulja, borovača itd.

Pedološki tipovi na teritoriju općine Gračanica su: fluvisol, pseudoglej, euterični kambisol i nizovi ranker-kambisol i kambisol-luvisol.

 

VODE
Podzemne i površinske vode s područje općine Gračanica otječu u slivove rijeka: Spreča, Tinja, Bosna, tj. u Crno more. Kao svoje desne pritoke, rijeka Spreča na području općine Gračanica prihvata Miričansku rijeku, Kamenički potok, Orahovičku rijeku, Zmajevac, Lohinjsku rijeku, Pribavsku rijeku, Hajdarovac, Sokolušu i Klašnicu.

Sokoluša ima dužinu od 10,5 km i najizdašniji izvor kapaciteta 26 l/s. Bosna prihvata Lukavičku rijeku, ukupne dužine vodotoka 34 km, od čega na području općine Gračanica teče 16 km. Džakulska rijeka, ukupne dužine 22 km, na području općine Gračanica teče 15 km, a pritoka je rijeke Tinja.
Najznačajniji izvori na području općine Gračanica su Vrela i Ilidža kod Sokola, te Javor, Velika voda i Krečnička voda u ? kahovici. Prostor općine bogat je termo-mineralnim vodama. Kapacitet eksploatacionih bušotina je 100 l/s.


FLORA
Na padinama pobrđa koje čine teritorij općine Gračanica su pašnjaci, oranice, voćnjaci, listopadne i mješovite šume, a na kamenitim i oskudnim površinama-šikare. Značajan dio flore čini raznovrsno ljekovito bilje.

Od žitarica i danas se uzgajaju ječam, zob, pšenica, kukuruz, te krompir i krmno bilje.
Općina Gračanica od davnina je poznata kao voćarski, stočarski i poljoprivredni kraj.


FAUNA
Od divljih životinja, na ovom prostoru mogu se vidjeti zec, lisica, jazavac, srna, a od ptica fazan, prepelica, jastreb, u naseljima - golub. 
Relativno je bogat svijet živice i šikare. To je svijet sitnih ptica glodara i insekata - koji je iznimno obilan i neistražen.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.