.

.

.

ŠIFRA NAZIV PREGLED
   Odricanje prava svojine na nepokretnosti u korist Općine   
 06004101 Prijedlog za nepotpunu eksproprijaciju   
06004601   Prijedlog za potpunu eksproprijaciju  
06002101   Zahtjev za deeksproprijaciju  
06003801   Zahtjev za izdavanje izvoda iz PS obrasca  
06004801   Zahtjev za izdavanje izvoda iz urbanističko- planske dokumentacije  
06000901   Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje  
06000601   Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti  
06003701   Zahtjev za izdavanje skice stana  
06001802   Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz oblasti stanova i imovine - beskamatni  
06001801   Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz oblasti stanova i imovine  
 06001601 Zahtjev za izlazak komunalnog inspektora na teren   
06000701   Zahtjev za izmjenu i dopunu i produženje izdatog odobrenja za građenje  
06000501   Zahtjev za izmjenu i dopunu izdatog rješenja o urbanističkoj saglasnosti  
06000801   Zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenog objekta – naknadnu gradnju  
06000201   Zahtjev za obnovu postupka  
06005601   Zahtjev za privremeni priključak na elektro energetsku mrežu  
06000301   Zahtjev za privremeno korištenje javne površine  
06004201   Zahtjev za privremeno zauzimanje zemljišta  
06001001   Zahtjev za produženje važnosti rješenja o urbanističkoj saglasnosti  
06000401   Zahtjev za prokopavanje javne površine  
06001701   Zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta  
06001101   Zahtjev za tehnički prijem objekta i odobrenje za upotrebu  
06004701   Zahtjev za upis u registar upravljanja zgrada  
06001501   Zahtjev za utvrđivanje zemljišta potrebnog za redovnu upotrebu zgrade   
06001201   Zahtjev za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu  

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.