.

.

.

ŠIFRA NAZIV PREGLED
 04001501 Zahtjev za banjsko klimatsko liječenje RVI
04000101  Zahtjev za davanje uvjerenja da nije korisnik u Službi za BIZ  
04003601  Zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava  
04001201  Zahjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti  
04002401  Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za osnovno obrazovanje  
04001401  Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje socijalnih potreba  
04003602  Zahjev za dodjelu jednokratne pomoći za rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja  
04002501  Zahtjev za dozvolu sklapanja braka uz prisustvo jednog budućeg bračnog partnera i punomoćnika drugog  
04004701  Zahtjev za ispravku podataka u matičnoj knjizi   
04000601  Zahtjev za izdavanje duplikata iz arhive  
04002301  Zahtjev za izdavanje potvrde o porodičnom stanju  
04000701  Zahtjev za izdavanje potvrde za idržavanje koja je namijenjena za inostranstvo  
04002801  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o dobijanju donacije  
04000901  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu izbjegle - raseljene osobe  
04002001  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stausu u boračkoj populaciji PS-PB  
04001901  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o stausu u boračkoj populaciji RVI  
04003501  Zahtjev za izdavanje uvjerenja o visini primanja iz oblasti boračke zastite - PB  
04003401  Zahtjev za izdavanje uvjerenje o visini primanja u boračkoj populaciji RVI  
04001701  Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć u liječenju branilaca i članova njihovih porodica  
04001301  Zahtjev za nabavku - izradu ortopedskog pomagala za RVI - proteza  
04003101  Zahtjev za nabavku - izradu ortopedskog pomagala za RVI - slušni aparat  
04000201   
Zahtjev za nabavku - izradu ortopedskog pomagala za RVI - navlaka za bataljak
 
04002601   
Zahtjev za nabavku - izradu ortopedskog pomagala za RVI - ortopedska obuća
 
04000301  Zahtjev za nabavku lijekova sanitetskog materijala i dezinfekcionih sredstava  
04004901  Zahtjev za nabavku ortopedskog pomagala za RVI - invalidska kolica  
04000401  Zahtjev za naknadu troškova prevoza  
04004603  Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih   
04004602  Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih  
04004604  Zahtjev za naknadni upis u MKR lica koja su stekla državljanstvo RBiH  
04003301  Zahtjev za naknadu dijela troškova za podignute nišane  
04004301  Zahtjev za nastavak isplate na mjesečni novčani dodatak  
04003603  Zahtjev za novčanu pomoć u stambenom zbrinjavanju korisnika BIZ-a  
04003901  Zahtjev za obustavu isplate lične vojne invalidnine  
04000501  Zahtjev za očna pomagala  
04003801  Zahtjev za očnu protezu  
04002901   Zahtjev za odobrenje sklapanja braka prije isteka roka predviđenog zakonom  
04004501  Zahtjev za ovjeravanje  potpisa-rukopisa izvan službenih prostorija Općine Gračanica  
04001601  Zahtjev za pomoć u slučaju smrti članu ili članovima porodice umrlog RVI koji su ostvarili pravo na porodičnu invalidninu  
04001202  Zahtjev za pomoć u slučaju smrti udovi, djeci ili roditelju umrlog RVI  
04002101  Zahtjev za povećanje procenta vojnog invaliditeta  
   Zahtjev za privremeno korištenja stambenog prostora  
04000801   Zahtjev za priznavanje prava na ličnu vojnu invalidninu  
04001803  Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu roditeljima neoženjenog poginulog borca  
04001802  Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu roditeljima oženjenog poginulog borca  
04001801  Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu udovi i djeci poginulog borca  
04001807   Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida od VII – X grupe (udova i djeca)  
04001806  Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida od I – VII grupe (udova i djeca)  
04001808  Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida od I – VII grupe za roditelje  
04001804  Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu udovi poginulog borca mlađoj od 45. godina čija su djeca prestala biti korisnici prava  
04001805  Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu udovi poginulog borca koja je starija od 45. godina života čija su djeca prestala biti korisnici prava  
04001101  Zahtjev za obavezno zdravstveno osiguranje PS, RVI, DB i MVI  
04001001  Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu na teret budzeta Općine  
04002701  Zahtjev za priznavanje statusa raseljene osobe  
  Zahtjev za registraciju prijave za dobijanje pomoći za rekonstrukciju i povratak  
04003701  Zahtjev za slobodan pristup informacijama  
04004401  Zahtjev za upis u općinski spisak omladinskih udruženja  
04000301  Zahtjev za nabavku lijekova / sanitetskog materijala / dezinfekcionih sredstava  
04004601   Zahtjev za vraćanje prezimena prije sklapanja braka  

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.