.

.

.

Stručna služba vijeća - obrasci zahtjeva

Stručna služba vijeća - obrasci zahjeva

ŠIFRA NAZIV PREGLED 
 01000901 Prijedlog za utvrđivanje općeg interesa               
01000601  Utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu
 01000401 Zahtjev za procjenu vrijednosti nekretnina
 01000402 Zahtjev za procjenu vrijednosti nekretnina 1

 

 

 

 

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.