.

.

.

Služba civilne zaštite


Šef službe za civilnu zaštitu: 
Mustafa Bajić, dipl.ing. ZOP-a


Rođen 14.11.1963. godine u Donjoj Orahovici, općina Gračanica, završio osnovnu školu u Donjoj Orahovici, gimnaziju u Gračanici, Višu tehničku školu, smjer civilna zaštita u Novom Sadu i Fakultet zaštite na radu, smjer zaštita od požara u Nišu.       Do 1995. godine bio zaposlen u Opštinskom sekretarijatu za odbranu u Gračanici na dužnosti pomoćnika načelnika Općinskog štaba civilne zaštite za operativne poslove i obuku, a od 01.01.1995. godine do 01.10. 1996. godine bio zaposlen u Odjeljenju Ministarstva odbrane u Gračanici na dužnosti Načelnika Općinskog štaba civilne zaštite.

Kontakt telefon: 035/ 706-345, 
Fax: 035/ 706-345, 
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Zadaci službe za civilnu zaštitu su slijedeći:

 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području općine,
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine,
 • Priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine,
 • Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za 
  izvođenje vježbi civilne zaštite na općini,
 • Organizira općinski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad,
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite te određuje povjerenike civilne zaštite i obezbjeđuje njihovo opremanje materijalno – 
  tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • Priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
 • Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima.

 

OBRASCI ZAHTJEVA  Službe civilne zaštite