.

.

.

Kultura

U dugom vremenskom perioda Gračanica kao administrativno, kulturno-obrazovno i privredno središte, opstaje kao grad u kojem se oduvijek živi blisko, intenzivno, gradski.

Tu kulturalnu i kulturološku činjenicu, u novije vrijeme bitno artikuliraju procesi demokratizacije, prisustva nevladinih organizacija i udruženja građana, rad kulturno – umjetničkih društava, utjecaj printanih i elektronskih medija, te posebno darovitih i uspješnih pojedinaca, ali i institucija koje se razvijaju kao nosioci kulturnog razvoja ovog područja.
Gračanica je uvijek imala dragocjene ljude koji su poznati po Gračanici u jednakoj mjeri, kao što se i Gračanica prepoznaje po tim ljudima

NARODNA BIBLIOTEKA «DR. MUSTAFA KAMARIĆ»
KulturaNa tradiciji i iskustvima biblioteka iz vremena osmanske uprave i čitaonica iz austrougarskog perioda, 1928. godine, u Gračanici je formirana Narodna biblioteka kao kulturno-prosvjetno društvo. Biblioteka je bila organizator različitih sadržaja zabavnog karaktera, te kulturne inicijative uopće.
Od 1973. godine, Biblioteka nosi ime svog osnivača Dr. Mustafe Kamarića, istaknutog kulturnog i naučnog radnika.

Svoj uspon, doživjela je 1971. godine, postigavši cilj: Jedna knjiga na jednog stanovnika općine. Iz prostorija Osman-kapetanove medrese, nekadašnjeg doma kulture, 1980. godine preselila je u namjenski izgrađen prostor novog Doma kulture - današnji Bosanki kulturni centar. U 1992. godini, imala je  preko 60.000 bibliotečnih jedinica. Tokom rata doživjela je ne samo stagniranje, već i devastaciju, tako da se tek danas približava broju

Kultura

knjiga i broju čitalaca iz 1992. godine. (opširnije ba web sajtu BKC)

 

 

 

 

DOM KULTURE – BOSANSKI KULTURNI CENTAR

KulturaKako bi se unaprijedio kulturni život na općini, 1976. godine, općinsko rukovodstvo na čelu sa tadašnjim predsjednikom općine, Ćamilom Naimkadićem, pokreće obimnu aktivnost za izgradnju savremenog kulturnog centra – Doma kulture u Gračanici. 

Uz izuzetnu podršku građana, tokom 1978. i 1979. godine, na prostoru nekadašnje stare osnovne škole, izgrađeno je moderno zdanje ukupne površine od 2.600 kvadratnih metara, sa glavnim kulturnim sadržajima: pozorišna i kino – dvorana, biblioteka, izložbeni prostori, manje prostorije za predavanja i zabavu, za rad amaterskih kulturno-umjetničkih društava itd.

 

KulturaPod krovom Doma kulture, danas Bosanskog kulturnog centra Gračanica djeluju: Radio Gračanica, Biblioteka „Dr. Mustafa Kamarić“, Kino, Galerija i Zavičajna muzejska zbirka, koje su izgrađene poslije rata, u okviru tzv. treće faze Doma kulture.

Programske dominante Bosanskog kulturnog centra su:

  • Festival dječjeg dramskog stvaralaštva, koji se organizira svake godine krajem aprila,
  • „Ljetne večeri pod lipama GRačanice“ – gradska, tradicionalna kulturna manifestacija kolažnog tipa – tokom jula i avgusta,
  • Dani knjige – tokom oktobra u Mjesecu knjige,
  • Dani Bosanskog kulturnog centra Gračanica,
  • Stalna postavka Zavičajne zbirke: arheološki nalazi iz neolita, eneolita, brončanog doba i srednjeg vijeka, osmanskog perioda i austrougarskog perioda, numizmatička zbirka itd.

Na općini Gračanica djeluje BZK „Preporod“ i više kulturno–umjetničkih društava, među kojima su najpoznatija: KUD «Adem Alić» Gračanica, te društva u Lukavici, Miričini itd. (opširnije na web sajtu BKC)

ČASOPIS ZA KULTURNU HISTORIJU „GRAČANIČKI GLASNIK“

Časopis za kulturnu historiju „Gračanički glasnik“ izlazi kontinuirano u produkciji Izdavačke kuće „Monos“ Gračanica, od 1996. godine, dva puta godišnje na 100 – 150 stranica u printanom i elektronskom izdanju (Časopis se nalazi i na internetu) i po svojoj programskoj koncepciji obrađuje kulturno-historijske teme u najširem smislu te riječi (historiografija, etnologija, kulturno i prirodno naslijeđe, književnost, umjetnost, važni događaji i ličnosti itd) i to sa svim svojim specifičnostima za područje lokalne zajednice (šire okruženje Gračanice).

Glavni cilj Časopisa je da afirmiše i promovira dostignuća u oblasti kulture, te da podstiče kulturni život i kulturne aktivnosti na lokalnom području, te da ta dostignuća prezentira kako građanima lokalne zajednice, tako i širem okruženju (regija, Kanton itd.). Okuplja oko 250 saradnika iz zemlje i inostranstva, a posebno afirmiše mlade stvaraoce iz oblasti nauke i kulture. Osim toga, Časopis je nosilac i organizator brojnih akcija iz oblasti kulture i zaštite kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Najznačajnije su: formiranje Udruženja za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa“ Soko“, pokretanje festivala „Ljetne večeri pod lipama Gračanice“, formiranje Udružena „Gračaničko keranje“ (unikatni ženski ručni radovi), zaštita Sahat-kule i srednjovjekovnog grada Sokola itd. Na ovaj način Časopis ispunjava još jednu svoju misiju: humanizovanje životnog okruženja i poboljšanje kvaliteta života ljudi u lokalnoj zajednici.


(opširnije na web sajtu Gračaničkog glasnika)

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.