Komisije Općinskog vijeća

Kolegij Općinskog vijeća Gračanica:

 1. Predsjedavajući Općinskog vijeća – Krajinović Nihad
 2. Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća – Devedžić Almedin
 3. Sekretar Općinskog vijeća – Dženana Tukulj
 4. Predsjednik Kluba SDP – Smajlović Vahidin
 5. Predsjednik Kluba SDA – Gadžić Rahim
 6. Predsjednik Kluba BPS – Avdić Arnes
 7. Predsjednik Kluba SBiH – Jukan Džemal 
 8. Predsjednik Kluba NS - DF - Čamdžić Mirsad
 9. Predsjednik Kluba SDU - BOSS - Mešić Fadil 

Komisija za poljoprivredu:

 1. Dino Dedić, predstavnik SBIH, predsjednik,
 2. Nihada Okanović,  predstavnik SDA, član,
 3. Asmir Džananović, predstavnik SDA, član,
 4. Vahidin Smajlović,  predstavnik SDP, član,
 5. Adisa Spahić, predstavnik  SDP, član.

Komisija za praćenje položaja boračkih populacija:

 1. Senahid Džebo,  predstavnik SDA, predsjednik,
 2. Arif Imamović,  predstavnik SDA, član,
 3. Zaim Okić,  predstavnik SDP, član,
 4. Vahid Bajrić, predstavnik SDP, član,
 5. Osman Ahmetagić, predstavnik  BPS, član.

Komisija za urbanizam i ekologiju:

 1. Alen Ibrišević, predstavnik SDU, predsjednik,
 2. Adnan Muslimović,  predstavnik SDA, član,
 3. Sead Gazibegović, predstavnik SDP, član,
 4. Hajrudin Helić, predstavnik NS, član,
 5. Jasenka Pitić,  predstavnik  SBIH, član.

Komisija za budžet:

 1. Osman Sulejmanović, predstavnik SDP, predsjednik,
 2. Enis Muharemović,  predstavnik SBIH, član,
 3. Amir Hasičević, predstavnik NS, član,
 4. Senad Kadić, predstavnik DF, član,
 5. Mujić Mirzela, predstavnik BOSS, član.

Komisiju za etički kodeks, ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe:

 1. Danica Martić, predstavnik SDP, predsjednik,
 2. Demir Milkić, predstavnik SDP, član,
 3. Fatima Jukan, predstavnik SDA, član,
 4. Fatima Mehinbašić, predstavnik SDA, član,
 5. Lejla Tubić,  predstavnik SDA, član,
 6. Mersiha Jogunčić,  predstavnik NS, član.

Komisija  za obrazovanje, kulturu, sport, mlade i odnose sa vjerskim zajednicama:

 1. Mirela Trepanić, predstavnik NS, predsjednik,
 2. Jasmina Ahmetašević, predstavnik SDP član,
 3. Almedin Devedžić,  predstavnik  SDA, član,
 4. Elvedin Junuzović ,  predstavnik BPS, član,
 5. Edin Duraković,  predstavnik SDU, član.

Komisija za propise i Statut izbor i imenovanje, općinska priznanja i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti:

 1. Hasan Puškar, predstavnik SDA, predsjednik,
 2. Senad Memić,  predstavnik SDP, član,
 3. Mujačić Esed, predstavnik SBIH, član,
 4. Emrah Softić, predstavnik BPS, član,
 5. Mirsad Halilčević, predstavnik SDU, član.