JAVNE USTANOVE, JAVNA PREDUZEĆA, JZU, PIO/MIO

R/B NAZIV PRAVNOG SUBJEKTA ADRESA KONTAKT
1 BH Pošta

M.Vehbiefendije Šemsekadića75320 Gračanica

035-703-550
2  BH Telekom Tuzla odjeljenje Gračanica  

M.Vehbiefendije Šemsekadića; 75320 Gračanica

 035-703-333
3  Biro za zapošljavanje

Alije Izetbegovića; 75320 Gračanica

 035-702-719

035-700-661

4  FZ PIO i MIO KN Tuzla poslovnica Gračanica

22.Divizije; 75320 Gračanica

 035-703-276
5  JP "Komus"  

Mehmeda Ahmedbegovića 9; 75320 Gračanica

 035-706-622
6  JU " Veterinarska stanica"  

Šenik 4; 75320 Gračanica

 035-705-236
7  JU "Bosansko-kulturni centar"  

111.Gračaničke brigade br.1; 75320 Gračanica

 035-703-186
8  JU "Gradska apoteka"  

Alije Izetbegovića; 75320 Gračanica

 035-703-909
9  JU Centar za socijalni rad  

Armije BiH; 75320 Gračanica

 035-703-144

035-702-566

10  JU Dječije obdanište"Naša djeca"  

Mejdan Dedid sokak br. 8; 75320 Gračanica

 035-706-631
11  JZU " Dom zdravlja"  

Mehmeda Ahmedbegovića br.40; 75320 Gračanica

 035-369-210
12  JZU "Opća bolnica  

Mehmeda Ahmedbegovića br.40; 75320 Gračanica

 035-369-211
13  Kantonalni ured Tuzla, Porezna ispostava Gračanica  

Adema Alića; 75320 Gračanica

 035-703-916
14  Općina Gračanica  

Mula Mustafe Bašeskije br.1; 75320 Gračanica

 035-700-800
15  Općinski sud Gračanica  

Armije BiH; 75320 Gračanica

 035-703-943
16  Policijska uprava Gračanica  

M.Vehbiefendije Šemsekadića; 75320 Gračanica

 035-706-222
17

 Zavod za zdravstveno osiguranje TK Tuzla,

 poslovnica Gračanica

 

Fridriha Folglara bb; 75320 Gračanica

 035-700-411