.

.

.

Turizam i ekologija

Turizam i ekologijaOpćina Gračanica ima uslove za razvoj turizma u nekoliko realnih opcija: kulturnog, vjerskog, izletničkog, rekreativnog, banjskog, seoskog i kongresnog.

Kulturno-historijsko nasljeđe predstavlja značajnu turističku potenciju općine Gračanica. Pored neolitskog lokaliteta Korića Han, koje pripada mlađoj vinčanskoj kulturi, starosti između 4.000 i 4.500. godina i  kraljevskog grada i utvrde Sokol, najviše kulturnog blaga, po kojem je Gračanica  danas prepoznatljiva, potječe iz perioda osmanske vladavine. Ističemo: Ahmed-pašinu ili Bijelu džamiju, koje je sagrađena u 17. stoljeću, zatim džamiju  Fethija  u Sokolu, kao najstariju džamiju na području općine Gračanica. Gračanica je prepoznatljiva po Sahat-kuli iz 17. stoljeća, visoka 27 metara i Mula Dedino turbe iz druge polovine 15 stoljeća.

Turizam i ekologijaIz austrougarskog perioda značajne su zgrade današnje općine (nekadašnji Konak) i Osman – kapetanova medresa, koje su sagrađene u pseudomurskom stilu. 

U centralnom parku nalazi se spomenik podignut za 121 palog borca u toku Drugog svjetskog rata.

Turizam i ekologijaBanjsko-rekreativni turizam, oslonjen na ogatstvo termo-mineralnih voda, najznačajniji je prirodni turistički resurs ove općine. Izvori termalnih voda koriste se u balneološke svrhe, u svrhu sporta i rekreacije. Izgrađeni bazeni koriste se za sada samo u ljetnom periodu.

Seoski turizam na širem prostoru Gračanice moguće je razvijati u tri područja, a  to su: područje Sijedog krša, Bukve i Monja, odnosno Ćetovulje.

Grnčarstvo u Malešićima, osam kilometara udaljenim od Gračanice, kao atraktivno tradicionalno zanimanje i proizvodnja grnčarskih predmeta starinskim načinom izrade i korištenjem prostog grnčarskog kola, koje majstor pokreće nogom, predstavlja jednu od rijetkih oaza autentičnog grnčarstva u Evropi.

Ugostiteljski potencijali uokvireni su Hotelom „Tilia“, koji raspolaže sa 50 ležajeva, Motelom „Sax“, 48 ležajeva, pansoini „Amor“ imaju 16 ležajeva i „Afrodita“ 21 ležaj. 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.