.

.

.

Članci

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski Kanton

OPĆINA GRAČANICA

OpćinskA IZBORNA KOMISIJA

 

                                                                                    

Broj: 01-05-00471-2016/115

Gračanica, 14.12.2016.godine

 

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

 

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

 

                                            

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

   Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati 16. 12. 2016. god. (PETAK) u 16:00 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

D N E V N I   R E D:

1.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice OIK-e

2.Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt budžeta Općine Gračanica za 2017.godinu

3.Razno

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.035/707-022.

                                                                                           

                                                                                         PREDSJEDNIK  OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                             Zehra  Mujačić

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.