.

.

.

J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana  23.Pravila JU Centar za socijalni rad Gračanica u skladu sa Pravilnikom o provođenju oglasne –konkursne procedure za prijem zaposlenika u radni odnos  u JU Centar za socijalni rad Gračanica ,Direktor  JU Centar za socijalni rad Gračanica objavljuje 

J A V N I   O G L A S

Za prijem  u radni odnos

 

Diplomiranog socijalnog radnika-1 izvršilac na određeno vrijeme.

Uslovi i tekst Javnog poziva se nalaze u prilogu.

Javni Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.