.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbomog  zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH", broj: 23/01, 7/02, 9/02,

20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,  24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13,

7/14  i 31/16),        s a z iv am

 

Sjednicu Općinske izbome komisije.

 

Sjednica će se održati   25.09. 2018. god. (utorak) u 16.30 sati, u novoj zgradi Općine II sprat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI    RED:

1.    Razmatranje i  usvajanje zapisnika  sa prethodne dvije sjednice OIK-e,

2.   Usaglašavanje prisustva  biračkih odbora održanim obukama sa testovima,

NAPOMENA: NA  SVAKOM  TESTU  U  GORNJEM  DESNOM  UGLU NAPISATI  ŠIFRU  BIRAČKOG  MJESTA.

3.    Izmjene i  dopune Odluke o imenovanju članova biračkih odbora, za Opće izbore 07. oktobra 2018.g. broj: 01-05-170-2018/74  od 03.09.2018.  godine.

4.    Određivanje dodatnog termina  za obuku biračkih odbora,

5.   Razno.

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako biste prisustvovali  sjednici. Svoj izostanak obavezno najavite na tel.0611738-796.

 

 

 

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.