.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbomog  zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH", broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,  52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7 /14 i 31/16), s a z iv  am

Sjednicu Općinske izbome komisije.

Sjednica će se održati    18.09. 2018. god. (utorak) u 16.30 sati, u novoj zgradi Općine II sprat.

 

Za sjednicu predlažern slijedeći

DNEVNI  RED:

l . Razmatranje  i usvajanje zapisnika  sa prethodne  sjednice OIK-e,

2. Imenovanje mobilnih biračkih odbora /Mobilni tim 1.  i Mobilni tim 2./

3. Upoznavanje sa dopisom CIK-e,  broj: 06-1-07-5-866-3/18  od 13.09.2018.g koji vam je ranije dostavljen i Izvještaj o broju članova biračkih odbora koje nije prihvatila  Aplikacija  .Birački odbori"

4. Razno.

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako biste prisustvovali  sjednici. Svoj izostanak obavezno  najavite na tel.061/738-796.

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.