.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH",  broj:  23/01, 7/02, 9/02,

20/02, 25/02, 4/04,  20/04,  25/05,  52/05,  65/05,  77/05,  11/06, 24/06,  32/07,   33/08,  37/08,  32/10, 18/13,

7/14 i  3 1/ 16),  s a z i  v a m

 

Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati    15.09. 2018. god. (subota) u 9.00 sati, unovoj zgradi Općine II sprat. Za sjednicu predlažern slijedeći,                                                      

 

DNEVNI  RED:

1.    Razmatranje i  usvajanje zapisnika sa prethodne  sjednice OIK-e,

2.   Imenovanje osobe za kontrolora  za pravilno objedinjavanje  rezultata Općih izbora 2018.g.

/elektronski unos rezultata  i objedinjavanje  istih/,

3.   Upoznavanje  sa pristiglim  neosjetljivim  materijalom  i materijalom  za OIK-u i priprema za obuku prdsjednika  bir.odb. i zamjenika,

4.   Razno.

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate,  kako biste prisustvovali  sjednici. Svoj izostanak obavezno najavite na tel.061/738- 796.

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.