.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH",  broj:  23/01, 7/02, 9/02,

20/02, 25/02, 4/04,  20/04,  25/05,  52105,  65105,  77105,  11/06, 24/06,  32/07,   33/08,  37/08,  32/10, 18/13,

7/14 i  3 1/ 16),  s a z i  v a m

Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati    11.09. 2018. god. (utorak) u 16:30 sati, u novoj zgradi Općine II sprat. Za sjednicu predlažem  slijedeći,

 

DNEVNI    RED:

 

1.    Razmatranje i  usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice OIK-e,

2.    Plan obuke predsjednika,  članova  i zamjenika  biračkih odbora i  pozivanje  istih na obuku,

3.     Upoznavanje  sa materijalima  CIK-e /Odluka  o naknadi za rad bir.odb. Instrukcija  za plaćanje naknade i  Plan aktivnosti isplate naknade/

4.   Prijem neosjetljivog  izbomog  materijala  u srijedu  12.09.2018.g.   u 11,30  sati.

5.   Razno.

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate,  kako biste prisustvovali  sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.061/738- 796.

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.