.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

PREDMET: Poziv za sjednicu  Općinske  izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbomog  zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH", broj: 23/0 I, 7/02, 9102,

20/02, 25102, 4/04, 20/04, 25105, 52105, 65105, 77105, 11106,  24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13,

7/14 i 31/16), s a z iv  am

Sjednicu Općinske izbome komisije.

 

 

Sjednica će se održati   05. 09. 2018. god. (srijeda) u 16:30 sati, u novoj zgradi Općine II sprat. Za sjednicu predlažem  slijedeći,

 

DNEVNI   RED:

 

1.    Razmatranje i usvajanje   zapisnika  sa prethodne dvije sjednice OIK-e,

2.   Plan obilaska birača  vezanih  za svoje  domove,

3.   Određivanje  lokacija  biračkih  mjesta za Opće izbore 2018.god.

4.   Zahtjev za dostavljanje  Prijedloga političkim  subjektima za imenovanje biračkih odbora-Mobilnih  timova,

5.   Razno.

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate,  kako biste prisustvovali  sjednici. Svoj izostanak obavezno  najavite na tel.061/738- 796.

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.