.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbomog  zakona BiH (,,Službeni   glasnik BiH", broj: 23/01,   7/02,  9/02,

20/02,  25/02,  4/04, 20/04,  25/05, 52/05,  65/05,   77/05,   11106, 24/06, 32/07,    33/08,   37/08, 32/10,  18/13,

7/14   i 31/16), s a z i v a m

 

Sjednicu   Općinske izborne komisije

 

Sjednica će se održati   31.08.2018.  god.  (petak) u 18:00 sati,  u novoj zgradi Općine II sprat. Za sjednicu predlažem  slijedeći,

DNEVNI  RED:

1.    Razmatranje  i  usvajanje zapisnika  sa prethodne   sjednice OIK-e,

2.   Imenovanje nedostajućih  članova biračkih odbora ispred OIK-e,

3.   Razno.

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako bi ste prisustvovali  sjednici.

 Svoj izostanak obavezno  najavite na tel.061/738- 796.

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.