.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

PREDMET: Poziv za sjednicu  Općinske  izborne  komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbomog  zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH",  broj: 23/01, 7/02, 9/02,

20/02, 25/02, 4104, 20104, 25105, 52105, 65105, 77105, 11106,  24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13,

7114 i 3 1I16), s a z i v a m

Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati   27.08.2018.  god. (ponedeljak)   u 16:30 sati,  u novoj zgradi Općine II

sprat. Za sjednicu predlažem  slijedeći, DNEVNI    RED:

1.    Razmatranje i  usvajanje  zapisnika sa prethodne   sjednice OIK-e,

2.   Imenovanje biračkih odbora,

3.   Razno.

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako biste prisustvovali  sjednici.

Svoj izostanak obavezno  najavite na tel.061/738- 796.

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.