.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

PREDMET: Poziv za sjednicu   Općinske  izborne  komisije

Na osnovu člana 2.17.  Izbornog zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH", broj: 23/01, 7/02, 9/02,

20/02, 25/02, 4/04,  20/04, 25/05,  52/05, 65/05,  77/05,  11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32110, 18/13,

7 /14 i 31/16),  s a z i v am

 

Sjednicu Općinske izbome komisije.

 

Sjednica će se održati   24.08.2018.  god. (petak)  u 16:30 sati,  u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija  br.9. Za sjednicu predlažem  slijedeći,

DNEVNI       RED:

1.    Razmatranje  i  usvajanje  zapisnika  sa prethodne dvanaeste sjednice OIK-e,

2.   Aktivnosti vezane za  imenovanje biračkih odbora,

3.   Razno. 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako biste prisustvovali  sjednici.

Svoj izostanak obavezno  najavite na tel.061/738-796.

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.