.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH (,,Službeni glasnik BiH", broj: 23/01, 7/02, 9102,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65105, 77105, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32110, 18/13,
7/14 i 31/16), s a z i v a m

 

Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati 20.08.2018. god. (ponedjeljak) u 16:30 sati, u staroj zgradi Općine
(Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažern slijedeći, DNEVNI RED:
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvije prethodne, desete i jedanaeste, sjednice OIK-e,

2. Pripreme i aktivnosti vezane za imenovanje biračkih odbora,

3. Razno.

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako biste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.061/73 8- 796.

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.