.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

 Broj: 01-05-170-2018/12

Gračanica,26.03.2018.godine

 

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

 

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije 

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

             Sjednicu Općinske izborne komisije.

Sjednica će se održati 29.03.2018. god. (četvrtak) u 16:30 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne  sjednice OIK-e

2. Informacija o ažuriranju podataka o umrlim osobama

3. Razno

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate, kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.061/738-796.

                                                                                                           

                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                    OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                    Zehra  Mujačić

 

 

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.