.

.

.

O B A V J E Š T E NJ E o raspisivanju javnog poziva za dodjelu donacija

J.P. Komus d.o.o. Gračanica, raspisuje javni poziv za dodjelu donacija pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Općine Gračanica iz oblasti sporta, kulture i zaštite okoliša.

Integralni tekst javnog poziva i aplikacijski obrazac možete preuzeti na web stranici J.P. Komus d.o.o. Gračanica http://www.komus.ba.

 

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.