.

.

.

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Gračanica
Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove 

 

KOMUNALNA  I  INSPEKCIJA  ZAŠTITE  OKOLICE

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Na osnovu  Odluke o vršenju komunalnih djelatnosti i komunalnom redu Općine Gračanica, komunalna i  inspekcija zaštite okolice, prije preduzimanja drugih mjera, upozorava građane da je:

-         zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i sličnog na ulice i trotoare,

-        bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu, kao i zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova.

Za nepoštivanje ovih zakonskih odredaba propisana je novčana kazna u iznosu do 200 KM.              

Takođe, upozoravamo na opasnost od padanja snijega i leda sa krovova zgrada.

         S poštovanjem,                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              Komunalni i inspektor zaštite okolice

                                                                                                                        Advija Gazibegović, dipl.ing.teh

 

               

 

 

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.