.

.

.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINSKO VIJEĆE GRAČANICA

 

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Povodom objavljenih informacija u programu Radio Gračanice i društvenim mrežama a vezanih za Odluku vijeća o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade članovima općinskog vijeća i članovima radnih tijela na sjednici održanoj 29.decembra 2015.godine, Kolegij Općinskog vijeća Gračanica na sjednici održanoj 31.decembra 2015.g. izdaje saopštenje u kome se kaže.

Zbog objektivnog informisanja javnosti i iskrivljenih navoda koji su se pojavili u programu Radio Gračanice i društvenim mrežama, želimo da iznesemo slijedeće činjenice.

-         Navedenom Odlukom vijećnicima  koji prisustvuju sjednicama vijeća uvećana je naknada za 20% od prosječne plate FBiH, ali isto tako Odlukom je došlo i do umanjenja naknade od 50% vijećnicima koji ne prisustvuju sjednici te će njihova naknada biti manja nego što je bila u prethodnom periodu kao i vijećnicima koji ne budu prisutni veći dio sjednice.

-         Navedenom odlukom a što do sada nije bila praksa članovi kolegija koji ne prisustvuju sjednici neće imati naknadu. Također navedenom odlukom paušal vijećnika u mjesecu julu 2016.godine će biti manji nego što je bio paušal u mjesecu julu prethodnih godina.

-         Za ovakvu Odluku Kolegij se odlučio zbog ozbiljnijeg rada Općinskog vijeća jer u posljednje vrijeme dolazilo je do velikog odsustva sa sjednica kako vijeća tako i sjednica kolegija. Drugi razlog za ovakvu Odluku je bio i zbog većeg broja vijećnika koji su zbog vijećničkog paušala kao jedinog prihoda skinuti sa Evidencije biroa za zapošljavanje te su izgubili pravo na liječenje, dječiji doplatak i druge pogodnosti koje proizilaze iz ovog prava jednakog za sve građane koji se nalaze na evidenciji. Isto tako ne stoji činjenica izgovorena u javnosti kako vijećnici rade samo jedan sat vremena u toku mjeseca obzirom na obaveze prema klubu, biračima, tijelima vijeća mjesnih zajednica, komisijama  i radu u lokalnoj zajednici u skladu sa ovlastima koje mu daje Statut općine Gračanica.

-         Također želimo da istaknemo da  naknade vijećnicima općinskog vijeća Gračanica u odnosu na naknade u drugim vijećima općina u TK-u nisu među većim i ni na koji način ne utiču na visinu penzija, plata u preduzećima i ustanovama kojima nije osnivač općina, te poređenje sa ovim primanjima ne stoji i nije prihvatljivo.

-         Na kraju želimo da istaknemo da optužbe iznesene na račun općinskog načelnika da je on povećao paušale u potpunosti ne stoje jer on nije lice koje ima mandat da o tome odlučuje niti je na bilo koji način uticao na Odluku.

U cilju boljeg rada i saradnje kako Općinskog vijeća, lokalnih medija tako i građana ne želimo ovim saopćenjem da se branimo nego samo da budemo objektivni jer u javnosti se percepira samo jedan dio odluke i stvara negativna slika o politici i političarima uopće.

                                                                                                     

                                                                                                                             KOLEGIJ OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                           GRAČANICA  

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.