.

.

.

PRIVREMENA LISTA PRVENSTVA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA U TEKUĆOJ ŠKOLSKOJ GODINI

Na osnovu člana 33 Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija učenicima srednjih škola i studentima ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj:  8/15) Služba za upravu društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove Općine Gračanica  utvrđuje :

 

PRIVREMENU LISTU PRVENSTVA

 

Za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Gračanica u akademskoj 2015/2016 godini, po raspisanom konkursu od 02.10.2015 godine, koji je provela Služba za upravu društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove .

Napomena: Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka ( „Službeni glasnik“ br: 49/06,76/11 i 89/11)  ostvareni bodovi po kriterijima neće biti objavljeni.

 Kompletne liste se nalaze u prilogu.

 

Obavještenja

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.