.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski Kanton

OPĆINA GRAČANICA

OpćinskA IZBORNA KOMISIJA

 

Broj: 01-05-sl-2017/

Gračanica, 09.01.2017.godine

 

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

 

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

                                            

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

Sjednicu Općinske izborne komisije.

 

Sjednica će se održati 11. 01. 2017. god. (SRIJEDA) u 16:00 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći, 

D N E V N I   R E D:

1.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice OIK-e

2.Izrada izvještaja o radu OIK-e za 2016.godinu, shodno dopisu CIK-e broj 06-1-07-1-1836-1/16, koji u prilogu dostavljamo

3.Razmatranje prijedloga o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu OIK-e

( Napomena:Shodno dogovoru sa prošle sjednice potrebno je da članovi OIK-e pripreme prijedlog izmjena i dopuna).

4.Razno

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.035/707-022.

 

                                                                                           

                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                             Zehra  Mujačić

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.