.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski Kanton

OPĆINA GRAČANICA

OpćinskA IZBORNA KOMISIJA

                                                                                  

Broj: 01-05-00471-2016/80

Gračanica, 26.09.2016.godine

 

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

 

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije                                            

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

             Sjednicu Općinske izborne komisije.

Sjednica će se održati 26. 09. 2016. god. (PONEDJELJAK) u 16:00 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

D N E V N I   R E D:

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice OIK-e
  2. Raspoređivanje po biračkim mjestima osjetljivog izbornog materijala
  3. Usaglašavanje evidencije o prisustvu biračkih odbora obukama, i imenovanje novih članova biračkih odbora
  4. Razmatranje prijedloga, da OIK Gračanica u cilju efikasnog i blagovremenog rada, sačini program zaduženja svakog člana OIK Gračanica i to posebno na dan uoči izbora, na dan izbora i dan nakon izbora i to zaduženja u vezi, prijema osjetljivog biračkog materijala, izdavanja osjetljivog izbornog materijala, zaduženja u periodu od otvaranja biračkih mjesta do zatvaranja, prijema biračkog materijala nakon zatvaranja biračkih mjesta s posebnim naglaskom ravnomjernog učešću članova OIK u prijemu materijala, zaduženja vezanih za utvrđivanja rezultata sa zelene kopije i njihovo unošenje u aplikaciju JIIS BiH, zaduženja u vezi izvještavanja CIK o prvim nepotpunim preliminarnim rezultatima za Općinskog Načelnik i OV, drugih nepotpunih preliminarnih rezultata za Općinskog Načelnik i OV, objedinjenih izbornih rezultata, razmatranja pristiglih prigovora i izrade nacrta odluka po prigovorima, te drugih poslova iz nadležnosti OIK, utvrđenih čl.2.13. IZ i čl.2. Upustva o načinu rada i izvještavanju izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH, br. 05-1-02-628-1/16 od 26.05.2016.god.

5.Razmatranje dopisa JU „Mješovita srednja škola“ Gračanica

6.Razno

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.035/707-022.

                                                                                           

                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                     Zehra  Mujačić

 

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.