.

.

.

Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski Kanton

OPĆINA GRAČANICA

OpćinskA IZBORNA KOMISIJA

 

                                                                                    

Broj: 01-05-00471-2016/55

Gračanica, 25.08.2016.godine

 

ČLANOVIMA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

 

PREDMET: Poziv za sjednicu Općinske izborne komisije

                                            

Na osnovu člana 2.17. Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,  33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), s a z i v a m

             Sjednicu Općinske izborne komisije.

Sjednica će se održati 26. 08. 2016. god. (PETAK) u 16:00 sati, u staroj zgradi Općine (Centar za birački spisak), kancelarija br.9. Za sjednicu predlažem slijedeći,

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice OIK-e

2.Razmatranje pristiglih  prigovora političkih subjekata na Odluku o imenovanju članova

    biračkih odbora za Lokalne izbore 02.10.2016.godine

3. Razno

 

Molimo Vas da svoje vrijeme planirate kako bi ste prisustvovali sjednici.

Svoj izostanak obavezno najavite na tel.035/707-022.

                                                                                           

                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

                                                                                                                 Zehra  Mujačić

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.