.

.

.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE ZA AŽURIRANJE PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA U 2015. GODINI

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica

Broj: 02-28-04266-2014

Dana:  16.12.2014.god.

.

 

            U skladu sa Memorandumom o razumijevanju zaključenim između Općine Gračanica i Projekta Upravne Odgovornosti u BiH (GAP), Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine, Općina Gračanica  o b j a v lj u j e

 

J A V N I    P O Z I V

za dostavljanje Prijedloga projekata za investiranje za ažuriranje

Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2015.god.

 

Kompletan javni poziv kao i ostala prateća dokumentacija nalazi se u prilogu:

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.