.

.

.

OBAVJEŠTENJE O ODVOZU KRUPNOG OTPADA II

Obavještavaju se građani MZ Gračanica da se u martu i aprilu vrši odvoz  krupnog otpada.

Za naselja POTOK MAHALA, SELJANUŠA, STUBO, RITAŠIĆI, DRAMA I RIJEČKA u periodu od 28.03. - 04.04.2015. godine kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 1. Seljanuša
 2. Crni put
 3. Pptok Mahala
 4. Stubo
 5. Ulica Bosanskih kraljeva
 6. Riječka
 7. Malezijska
 8. Donji Ritašići
 9. Vuknić
 10. Bašče
 11. Gornji Ritašići
 12. Drama

 

Obaveza građana je da krupni otpad odlažu u kontejnere postavljene na privremenim lokacijama u naseljima, u terminima kako je navedeno u Rasporedu odvoza krupnog otpada.

Upozoravamo  da se  krupnim  otpadom ne smatraju: zemlja, šljaka, građevinski  i sličan otpad,  i  da se odvoz istog   vrši po posebnom  zahtjevu i o trošku vlasnika. Odlaganje ovakve vrste otpada u kontejnere predstavlja prekršaj koji će biti sankcionisan od strane općinske inspekcije.

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.