.

.

.

INFORMACIJA O AKTUELNIM KREDITNIM LINIJAMA FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA , FONDACIJE „ODRAZ„ I VLADE REPUBLIKE TURSKE

Pokrenute su nove kreditne linije Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, Fondacije Vlade Federacije BiH „ODRAZ“ i Vlade Republike Turske, koje će se plasirati putem Razvojne banke Federacije BiH. Rok povrata sredstava na račun ove banke je sedam godina i grace periodom do dvije godine uključenim u rok povrata sredstava sa kamatnom stopom od 1,5 %.

Javni konkurs za dodjelu ovog kreditnog poticaja će biti objavljen na web stranici nadležnog ministarstva www.fmrpo.gov.ba  a sve dodatne informacije o mogučnostima i uslovima finansiranja putem ove kreditne linije mogu se naći na web stranici FONDACIJE www.odraz.ba.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.