.

.

.

OBAVJEŠTENJE O ODVOZU KRUPNOG OTPADA

Obavještavaju se građani MZ Gračanica da se u martu i aprilu vrši odvoz  krupnog otpada.

Za naselja DRAFNIĆI,  PODGAJ,  MALTA,  PAŠALIĆI, VAROŠ  I  MEJDANIĆ u periodu od  21.03.-28.03 2015. godine kontejneri će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

 1. Kukuruzovića sokak
 2. Mejdanić
 3. kod As-a
 4. kod vode Babićkuša
 5. Trepanići
 6. Drafnići
 7. Motka
 8. Ulica 111.Gračaničke brigade
 9. Ulica Hermana Gmeinera
 10. Podgaj
 11. Malta
 12. Pašalići
 13. Kotoruša

Obaveza građana je da krupni otpad odlažu u kontejnere postavljene na privremenim lokacijama u naseljima, u terminima kako je navedeno u Rasporedu odvoza krupnog otpada.

Upozoravamo  da se  krupnim  otpadom ne smatraju: zemlja, šljaka, građevinski  i sličan otpad,  i  da se odvoz istog   vrši po posebnom  zahtjevu i o trošku vlasnika. Odlaganje ovakve vrste otpada u kontejnere predstavlja prekršaj koji će biti sankcionisan od strane općinske inspekcije.

 

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.