.

.

.

ODRŽAN SASTANAK SA KORISNICIMA PLANIRANE POMOĆI U OKVIRU PROJEKTA „OPORAVAK OD POPLAVA“

ODRŽAN SASTANAK SA KORISNICIMA PLANIRANE POMOĆI U OKVIRU PROJEKTA „OPORAVAK OD POPLAVA“U utorak (24.04.) u multimedijalnoj sali Općine održan je sastanak sa korisnicima planirane pomoći u okviru projekta „Oporavak od poplava“. Sastanku su pored korisnika i koordinatora projekta prisustvovali i Općinski načelnik te predstavnici  Hilfswerka.

Projekat „Oporavak od poplava“ finansiran je od strane EU a provodi ga UNDP u BiH preko partnerskih organizacija Hilfswerka Austria i ASB-a a u saradnji sa Općinama.

Programom planirane pomoći, predviđena je pomoć socijalnim kategorijama stanovništva čiji su objekti oštećeni/uništeni u elementarnim nepogodama 2014. godine.

Na projekat su aplicirale 54 osobe  a prema preliminarnoj listi korisnika za 14 njih je predviđena dislokacija,odnosno gradnja novih  dok je 6 sanacija.

Opširnije...

OTVOREN 9.MEĐUNARODNI SAJAM PODUZETNIŠTVA I OBRTA „GRAPOS-EXPO 2018“

Juče je u Gračanici otvoren deveti Međunarodni sajam poduzetništva i obrta ”GRAPOS – EXPO 2018”. Na ovogodišnjem sajmu, na 121 štandu, svoje proizvode i usluge prezentiraju 322 izlagača iz šest zemalja, a očekuje se posjeta više od 25 hiljada ljudi.

„Ovogodišnji deveti po redu gračanički sajam Grapos Expo je svojevrsna promocija privrede kako Gračanice tako i TK, pa i BiH u cjelini. Imamo izlagače iz šest zemalja i to su najbolji promotori i ambasadori privrede kako Tuzlanskog kantona, tako i BiH“, izjavio je Jakub Suljkanović, premijer TK.

Prema riječima Nusreta Helića, načelnika Općine Gračanica samo udruživanjem snaga, volje i pameti moguće je stvarati povoljniju klimu za razvoj društva, pa tako i ovaj  Sajam omogućava stvaranje novih poslovnih prilika.

Opširnije...

STUDIJSKA POSJETA OPĆINE GRAČANICA ISTARSKOJ ŽUPANIJI

STUDIJSKA POSJETA OPĆINE GRAČANICA ISTARSKOJ ŽUPANIJIPočetkom sedmice u sklopu GIZ EU ProLocal programa organizovano je studijsko putovanje u Istru, Republika Hrvatska, za predstavnice/ke jedinica lokalne samouprave, kantonalnih/županijskih vlada, prirednih komora, razvojnih agencija i pljoprivrednih zadruga iz Bosne i Hercegovine.

U sklopu studijskog putovanja, predstavnice/i Odsjeka za lokalni razvoj Općine Gračanica imali su priliku posjetiti METRIS - Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije, AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre/ Edukacijskog gastronomskog centra Istra, IDA d.o.o. - Istarska razvojna agencija, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, Gradsku upravu Labin te je putovanje završeno obilaskom poslovne zone u Labinu.

Opširnije...

NAJAVA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

NAJAVA 18. SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA  GRAČANICAOpćinsko vijeće Gračanica održat će 18. sjednicu u petak, 27.04.2018. godine, sa početkom u 09:00 sati, u sali za sjednice, nova zgrada Općine.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPćINE GRAčANICA ZA PERIOD 01.01.- 31.03.2018.GODINE

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRISTUPANJU IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE GRAČANICA

3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O OSNIVANJU ZDRAVSTVENOG SAVJETA

4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINA

5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ODLUKE O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA

Opširnije...

JAVNI NATJEČAJ ZA GRANT SREDSTVA U 2018. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA GRANT SREDSTVA U 2018. GODINIFederalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavio je Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava u 2018. godini.

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

Opširnije...

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.