.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

IZVJEŠTAJ SA VANREDNE I REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

IZVJEŠTAJ SA VANREDNE I REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICAU četvrtak su u sali za sjednice u novoj zgradi Općine Gračanica održane vanredna i 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Gračanica.

Na vanrednoj sjednici vijećnici su razmatrali Informaciju o nastalim štetama prouzrokovanim prirodnim nepogodama na području općine Gračanica, sa aktivnostima koje se provode u cilju sanacije šteta od prirodnih nepogoda. Uvodno obrazloženje dao je Mustafa Bajić, šef Službe za civilnu zaštitu Gračanica, dok je stručnu ocjenu stanja na općini od posljedica klizišta dao geolog Amer Džindo. Nakon duže rasprave u kojoj su vijećnici govorili o stanju u svojim mjesnim zajednicama, ističući prioritete i potrebe za daljim djelovanjem, jednoglasno je usvojen Zaključak o prihvatanju Informacije o nastalim štetama prouzrokovanim prirodnim nepogodama na području općine Gračanica, sa aktivnostima koje se provode u cilju sanacije šteta od prirodnih nepogoda, uz sljedeće stavove:

- Da se hitno pristupi izradi i usvajanju rebalansa Budžeta Općine Gračanica za 2014. godinu, kako bi se povećala budžetska rezerva iz koje bi se isfinansirali dosadašnji troškovi rada na sanaciji šteta od prirodnih nepogoda, te rebalansom Budžeta osigurati sredstva za sanaciju šteta na komunalnoj infrastrukturi (putevi, vodovodi, kanalizacije i sl.), a sredstva od smanjenja vijećničkih paušala preusmjeriti na račun koji je otvoren za pomoć unesrećenim od prirodnih nepogoda.

- Da Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumrstva, Federalni vodoprivredni inspektor i Agencija sliva rijeke Save, preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti i da na vodotoku rijeke Spreče koja spada u vodotoke I kategorije izvrše sve planske radnje zaštite, od vodotoka do izrade regulacije rijeke Spreče, kako bi zaštitili od poplava stanovništvo, stambene, poslovne i infrastrukturne objekte, kao i poljoprivredno zemljište u dolini rijeke Spreče.

- Da Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalni vodoprivredni inspektor, preduzmu sve mjere iz svoje nadležnosti i da na vodotoku rijeka koje spadaju u vodotoke II kategorije izvrše sve planske radnje od zaštite od vodotoka do izrade plana regulacije na rijekama, koje teku kroz naseljena mjesta i izlivaju se iz svog korita prouzrokujući opasnosti po građane i stvarajući velike materijalne štete na stambenim, poslovnih i infrastrukturnim objektima.

-  Da JP „Spreča“  hitno pristupi detaljnoj analizi postojećeg rada i ispuštanja vode na brani HA Modrac, kako bi se postigao veći efekat zaštite od poplava, kao i poslovima hitnog čišćenja akumulacionog taloga kako bi se omogućio veći prihvat vode.

-  Da JP Elektroprenos preduzme aktivnosti na zaštiti od poplava trafostanice koja se nalazi u plavnom području rijeke Spreče i koja snabdijeva eletričnom energijom općine Gračanica i Doboj Istok.

- Da JP Ceste Federacije BiH odmah pristupi rješavanju problema odvodnih kanala za odvođenje površinskih voda, čišćenju zapušenih propusta i otklanjanju propusta koji su se pokazali nedovoljne propusne moći na potezu od Miričine do izlaza iz Stjepan Polja.

-  Da Općinski načelnik formira komisiju u čiji sastav bi ušli predstavnici svih političkih partija koje participiraju u radu Općinskog vijeća, kao i druga stručna lica, s ciljem da  komisija odredi prioritete sanacije nastalih šteta.

-  Podržava se formiranje centra za prikupljanje humanitarne pomoći u Gračanici, a prilikom podjele humanitarne pomoći prednost obavezno dati građanima koji su se morali iseliti iz svojih kuća.

- Općinsko vijeće podržava zaključke Udruženja privrednika Gračanica  iznesene na vanrednoj sjednici Općinskog vijeća.

IZVJEŠTAJ SA VANREDNE I REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICARedovna 20. sjednica Općinskog vijeća Gračanica započela je usvajanjem zapisnika sa prethodne sjednice Vijeća, vijećničkim pitanjima i usvajanjem dnevnog reda. Vijećnik BOSS-a Fadil Mešić  uputio je inicijativu da se naredna sjednica Vijeća održi u MZ Lukavica, zbog situacije izazvane klizištima.

Na Prijedlog odluke o dodjeli općinskih priznanja uloženi su amandmani od strane vijećnika Gadžić Rahima, Kluba vijećnika SDP-a i nezavisnih vijećnika Avdić Himze, Safeta Pjanića i Gazibegović Admira.  Po izjašnjavanju o predloženim amandmanima konačna odluka o dodjeli priznanja glasi:

Općinsko priznanje Zlatna plaketa dodjeljuje se:

  1. d.o.o. „ALIBEGOVIĆ PLAST“, DONJA LOHINJA - gRAČANICA
  2. d.o.o. „ZEKA COMERC“, GRAČANICA

Općinsko priznanje Zlatna značka dodjeljuje se:

  1. DR. ZLATA PEROVIĆ, GRAČANICA
  2. SEAD TERZIĆ, GRAČANICA
  3. SANEL ZAKETOVIĆ, TRNOVCI

Posebno općinsko priznanje Počasni građanin općine Gračanica:

  1. MARIO FIORIN, ITALIJA

Odluka o dodjeli općinskih priznanja bit će saopćena i priznanja će biti uručena dobitnicima na svečanoj akademiji u povodu 02. juna, Dana općine Gračanica u velikoj sali BKC-a Gračanica, sa početkom u 11 sati.

Nakon Odluke o dodjeli općinskih priznanja  razmatrane su i usvojene Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju značajnih datuma na nivou općine Gračanica, kojom se 1. septembar utvrđuje kao Dan formiranja 111./221. brdske gračaničke brigade, te Odluka o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Općine Gračanica.

Usvajanjem Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica dr. spec. anesteziolog Almir Sakić razriješen je dužnosti člana Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove, dok je usvajanjem Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica na njegovo mjesto imenovan dr.med. Armin Begović.

U nastavku sjednice usvojeni su izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, „Komus“ i Veterinarska stanica Gračanica za 2013. godinu, Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013. godinu, te Informacija o radu i vršenju nadzora općinskih inspekcija za 2013. godinu.

Usvojen je zaključak da se prihvata Izvještaj o provedenim podsticajnim mjerama u oblasti poljoprivrede na području općine Gračanica, uz stav da Općina Gračanica, Vlada Tuzlanskog kantona i Vlada Federacije BiH hitno isplate do sada neisplaćene podsticaje poljoprivrednicima, te da i u narednom periodu redovno isplaćuju podsticaje poljoprivrednicima i da kroz rebalans budžeta za 2014. godinu, a i u planu budžeta za sljedeću godinu, predvide značajnija sredstva za podsticaje u oblasti poljoprivrede.

Na kraju sjednice usvojeni su rješenja i zaključci Imovinsko-pravne službe.

Sjednicama su prisustvovali i kratko se obratili predstavnici Plenuma Gračanice i obespravljenih radnika gračaničkih firmi. 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.