.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

NAJAVA VANREDNE I REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

Vanredna sjednica Općinskog vijeća Gračanica održat će se 29.05.2014. godine (četvrtak), u sali za sjednice u novoj zgradi Općine Gračanica, sa početkom u 10 sati. Na ovoj sjednici vijećnici će razmatrati Informaciju o nastalim štetama prouzrokovanim prirodnim nepogodama na području općine Gračanica, sa aktivnostima koje se provode u cilju sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Redovna, 20. sjednica Općinskog vijeća Gračanica takođe će biti održana 29.05.2014. (četvrtak), sa početkom u 13 sati, u sali za sjednice u novoj zgradi Općine Gračanica.

Kolegij Općinskog vijeća za ovu sjednicu utvrdio je sljedeći dnevni red:

1. ODLUKA O  DODJELI  OPĆINSKIH  PRIZNANJA

2. ODLUKA O IZMJENAMA I DOOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU ZNAČAJNIH   DATUMA NA NIVOU  OPĆINE  GRAČANICA 

3. ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U VLASNIŠTVU OPĆINE GRAČANICA 

4. RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU  I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JZU OPĆA BOLNICA „Dr. Mustafa Beganović“ GRAČANICA 

5. IZVJEŠTAJ O RADU JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. GRAČANICA ZA 2013. GODINU

6. IZVJEŠTAJ O RADU JP „KOMUS“ d.o.o. GRAČANICA  ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE

7. IZVJEŠTAJ  O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JP VETERINARSKA STANICA GRAČANICA d.o.o.  ZA PERIOD 01.01. -31.12.2013. GODINE

8. IZVJEŠTAJ O RADU OPĆINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA ZA 2013. GODINU     

9. INFORMACIJA O RADU I VRŠENJU NADZORA OPĆINSKIH INSPEKCIJA ZA 2013. GODINU

10. IZVJEŠTAJ  O  PROVEDENIM  PODSTICAJNIM MJERAMA U OBLASTI  POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČANICA

11. RJEŠENJA  I  ZAKLJUČCI  IMOVINSKO-PRAVNE  SLUŽBE

            

 

             

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.