.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

GRAĐANI GRAČANICE ČISTILI VODOTOKE DRIJENČE I SOKOLUŠE

GRAĐANI GRAČANICE ČISTILI VODOTOKE DRIJENČE I SOKOLUŠEU organizaciji Općinskog štaba civilne zaštite Gračanica i JP „Komus“ Gračanica juče je održana akcija čišćenja vodotoka rijeka Sokoluša i Drijenča. Akciji čišćenja odazvalo se oko 100 građana među kojima su bili najbrojniji uposlenici Općine Gračanica, JP „Komus“, te predstavnici nekoliko mjensih zajednica, nevladinih organizacija i drugi građani.

GRAĐANI GRAČANICE ČISTILI VODOTOKE DRIJENČE I SOKOLUŠEFormirano je nekoliko timova za koje su obezbijeđene vreće i rukavice i koji su imali zadatak da pomenute vodotoke očiste od PET ambalaže i drugog otpada kojim su zagađeni od proglašenja stanja prirodne nepogode na području općine Gračanica.

Općinski štab civilne zaštite se zahvaljuje onima koji su učestvovali u akciji i izražava žaljenje što se nije odazvao veći broj građana, udruženja i dr.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.