.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

JAVNI POZIV ZA AKCIJU ČIŠĆENJA KORITA RIJEKA DRIJENČA I SOKOLUŠA

Općinski štab civilne zaštite Gračanica pokreće veliku  akciju čišćenja i uređenja korita rijeka Sokoluša i Drijenča od PET ambalaže i drugog otpada kojim su zagađene tokom trajanja stanja prirodne nepogode na području općine Gračanica.

Akcija će se održati u subotu, 24.05.2014. godine, sa početkom u 10 sati, sa mjestom okupljanja u parku ispred zgrade Općine Gračanica, a sprovest će se na potezu od kamenoloma Drijenča i mosta za Babiće, duž kompletnih vodotoka Sokoluše i Drijenče.

Pozivamo cijenjene sugrađane, predstavnike sportskih, lovačkih, ekoloških, planinarskih, ribarskih i dr. udruženja, te predsjednike MZ-a, da se sa svojim članovima aktivno uključe u akciju čišćenja.

Organizator akcije će obezbjediti PVC-vreće, higijenske rukavice i odvoz smeća do deponije. Prikupljeno smeće ostavljati na vidljivom mjestu na obali, kako bi radnici komunalnog preduzeća „Komus“ mogli što lakše izvršiti utovar i odvoz na deponiju. Molimo sugrađane koji će se uključiti u akciju da ponesu gumene čizme, rukavice i potreban alat za čišćenje i uređenje korita (lopate, grablje i sl.), pogotovo motorne pile jer je neophodno ukoniti sve ono što ugrožava vodotoke.

Još jednom, pozivamo sve sugrađane da uzmu aktivno učešće u ovoj akciji i pruže svoj maksimalan doprinos.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.