.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

OBAVJEŠTENJE I UPOZORENJE ZA DEZINFEKCIJU VODE ZA PIĆE

Općinski štab civilne zaštite Gračanica obavještava i upozorava sve zadužene osobe ili osobe koje će biti u situaciji da provode dezinfekciju vode za piće, da se striktno pridržavaju uputstava proizvođača hlornih preparata o načinu pripremanja rastvora istih, kako ne bi došlo do hiperhlorinacije, odnosno prisustva povećane koncentracije hlora u vodi za piće, što bi moglo imati negativne posljedice po zdravlje ljudi.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.