.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NEPOGODE NA OPĆINI GRAČANICA

Danas je održana vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite, na kojoj je razmatran izvještaj o posljedicama poplava i klizišta, te preduzetim mjerama na zaštiti ljudi i materijalnih dobara na području općine Gračanica na dane 04. i 05.05.2014. godine. Na osnovu jednoglasno usvojenog izvještaja, zaključka i prijedloga štaba o proglašenju prirodne nepogode, Općinski načelnik Nusret Helić donio je odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode. Ovakva odluka je donesena zbog poplava, pojave klizišta i stradanja infrastrukturnih objekata na području cijele općine.

Formirane su tri općinske komisije za procjenu šteta koje će danas i sutra izvršiti obilazak terena, definirati stvarno stanje i predložiti mjere za interventnu sanaciju sa finansijskom procjenom.

Angažovat će se službe zaštite i spašavanja i odgovarajuća preduzeća na interventnom preduzimanju mjera zaštite i otklanjanju posljedica na infrastrukturnim objektima, kako bi se omogućila nesmetana komunikacija građana na najugroženijim područjima.

 

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.