.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

Vijećnička pitanja i inicijative:

Mirsad Čamdžić – inicijativa da Općina Gračanica kupi kuću Azemine Cviko kod Bolnice, s ciljem stvaranja dodatnog prostora za planiranu gradnju kružnog toka

Esad Tursunović – inicijativa da se hitno pomogne demobilisanom borcu iz Lukavice, kojem je u požaru izgorio sprat kuće; ponovno pitanje nedostavljanja traženih izvještaja iz Doma zdravlja Gračanica

Fadil Mešić – pitanje postavljanja znaka „zabranjeno parkiranje“ u naselju Podgaj

Zvonimir Šnobl – problem nefunkcionisanja javne rasvjete u ulici Braće Alić i ispred Dječijeg obdaništa; sanacija puta u ulici Braće Alić; kanalizacione rešetke u glavnoj ulici

Nihad Krajinović -  pitanje uređenja zgrada u centru grada, odnosno postojanja odluke o uređenju zgrada i fasada u centru grada i njene aktuelizacije i primjene

Mirza Omerdić – inicijativa da se što prije izvrši popravka oštećenja na Centralnom spomen-obilježju poginulim borcima/šehidima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. u parku ispred zgrade Općine

Safet Pjanić – inicijativa da se u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvom radnicima Feringa obezbijede uslovi poslovanja i eventualno pomogne u registraciji nove firme; inicijativa da se porodici Nedić, ukoliko to Centar za socijalni rad nije već učinio, obezbijedi pomoć iz budžeta

Almedin Devedžić – pitanje statusa izbjegličkih zgrada u MZ Lukavica

Dino Dedić -  inicijativa za regulaciju klizišta u naselju Avdići, MZ Škahovica

Edin Ibrišević – problem nemogućnosti podnošenja zahtjeva za registraciju motornih vozila u ime drugog lica u PU Gračanica

Ibrahim Hasić – podrška prijedlogu/inicijativi Esada Tursunovića

Senad Selimović – inicijativa za postavljanje javne rasvjete i reflektora na sportskom poligonu u naselju Mehmedovići, MZ Džakule i inicijativa za rješavanje pitanja vodosnabdijevanja i javne rasvjete u naselju Kulovići, MZ Džakule

Osman Sulejmanović – stepen obuhvaćenosti domaćinstava i privrednih društava organizovanim odvozom smeća na području općine

Mirzet Topčagić – podrška inicijativi vijećnika Senada Selimovića za obezbjeđenje pitke vode u naselju Kulovići, MZ Džakule

Hasan Puškar – razmotriti i utvrditi stanje sa klubom samostalnih vijećnika – bivših vijećnika BPS-a, u skladu sa novim Poslovnikom

Prije vijećničkih pitanja i inicijativa vijećnik Himzo Avdić uputio je obrazloženje u kojem je naveo kako će u Općinskom vijeću dosadašnji vijećnici BPS-a Safet Pjanić, Himzo Avdić i Admir Gazibegović zbog isključenja iz stranke ubuduće djelovati kao samostalni vijećnici u okviru Kluba samostalnih vijećnika s njim na čelu. Dodao je, takođe, da će i dalje ostati dio parlamentarne većine.

Nakon usvajanja dnevnog reda na kome su se našle 22 tačke, jednoglasno su usvojeni: Odluka o promjeni statusa nepokretnosti, Odluka o visini naknade članovima Općinskog vijeća i radnim tijelima - uz inicijativu vijećnika Hasana Puškara da se višak sredstava od paušala, planiranih budžetom za 2014. godinu,  preusmjeri Policijskoj upravi Gračanica za rješavanje prioritetnih materijalnih poteškoća, Odluka o visini naknade nadzornom odboru u javnim preduzećima, Odluka o visini naknade upravnom odboru u javnim zdravstvenim ustanovama, te Odluka o visini naknade upravnom odboru u javnim ustanovama. Većinom glasova ZA usvojeni su Rješenje o razrješenju članova Općinske izborne komisije Gračanica i Rješenje o imenovanju novih članova, doneseno nakon završene zakonom propisane procedure, te Rješenje o razrješenju predsjednika stalnog radnog tijela Općinskog vijeća, Komisije za etički kodeks, ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe i Rješenje o imenovanju novog predsjednika.

Jednoglasno su usvojena Rješenja o imenovanju upravnih odbora u javnim zdravstvenim ustanovama „Dom zdravlja“ Gračanica i „Gradska apoteka“ Gračanica, dok je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova upravnog odbora u JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ usvojeno većinom glasova ZA, uz zaključak da se do sljedeće sjednice Općinskog vijeća unutar navedene zdravstvene ustanove preispita procedura izbora predstavnika iz reda njihovih uposlenika.

Informacija o radu Općinskog suda u Gračanici, te izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova „Dom zdravlja“ i „Gradska apoteka“ Gračanica usvojeni su jednoglasno, dok je većinom glasova ZA usvojen Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“.

U nastavku sjednice usvojeni su Nacrt odluke o dodjeli općinskih priznanja, uz zaključak da javna rasprava bude otvorena do 15. maja i Nacrt poslovnika Općinskog vijeća Gračanica, uz zaključak da javna rasprava traje do 10. juna.

Informacija o izbjeglicama i stanju izbjegličkih naselja na području općine GračanicaInformacija o ostvarivanju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja općine Gračanica u 2013. godini usvojene su jednoglasno. Takođe, jednoglasno je usvojena i Informacija o kategorizaciji javnih cesta na području općine Gračanica, uz zaključak da se u saradnji sa predsjednicima Vijeća mjesnih zajednica uvrste putevi koji nedostaju.

Inicijativa boračkih organizacija da se u Odluku o utvrđivanju značajnih datuma na nivou općine Gračanica uvrsti 1. septembar kao datum obilježavanja Dana formiranja 111./221. bbr jednoglasno je prihvaćena od strane vijećnika.

Do kraja sjednice razmatran je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“, te rješenja i zaključci Imovinsko-pravne službe, koji su i usvojeni jednoglasno.

Sjednici Općinskog vijeća su, pored vijećnika, Općinskog načelnika, pravobranioca i šefova službi, prisustvovali i predstavnici EUFOR LOT tima iz Tuzle, Komisije za etički kodeks, ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka, predstavke i pritužbe Općinskog vijeća Gračanica i Plenuma Gračanice.

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.