.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

PROJEKAT „PROGRES“ – PREKOGRANIČNA SARADNJA HRVATSKE I BiH

PROJEKAT „PROGRES“ – PREKOGRANIČNA SARADNJA HRVATSKE I BiHU sklopu aktivnosti projekta „PROGRES – Protection of Nature and Globalisation of Renewable Energy Sources“ (Zaštita okoliša i globalizacija obnovljivih izvora energije), 05. 06. 2013. godine u Općini Nijemci R. Hrvatska, organiziran je prvi zajednički sastanak projektnih partnera iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Općine Gračanica kao članovi projektnog tima zaduženog za implementaciju projekta na bosanskohercegovačkoj strani granice. Na prvom zajedničkom sastanku projektnih partnera održanom u prostorijama Općine Nijemci članovi tima su usaglašavali vremenski plan aktivnosti projekta, te razgovarali o mogućim preprekama i zastojima koji bi se mogli pojaviti prilikom implementacije projekta, te mogućnostima za njihovo pravovremeno otklanjanje.

Projekat „PROGRES“ je finansiran od strane Evrospke Unije kroz IPA (Instrument za predpristupnu pomoć) program prekogranične saradnje Hrvatske i BiH. Općina Gračanica u projektu učestvuje kao partner Općini Kalesija i Regionalnoj razvojnoj agenciji NERDA, kao glavnom aplikantu iz BiH, te Institutu za energiju „Hrvoje Požar“, Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije „Hrast“, Kompaniji za poslove upravljanja otpadom EKO SUSTAV, zajedno sa Općinom Nijemci, kao glavnim aplikantom sa hrvatske strane granice.

Projekat PROGRES predviđa niz aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, među kojima su najbitnije: skeniranje potencijala za upotrebu obnovljivih izvora energije u ruralnim sredinama, priprema studije o potencijalima upotrebe obnovljivih izvora energije, organizacija edukativnih treninga i seminara za građane, poljoprivrednike, poduzetnike i predstvnike jedinica lokalne samouprave, te priprema i realizacija demonstracijskih pilot projekata (u Općini Gračanica će se na sportsku salu „LUKE“ ugrađivati fotonaponske ćelije i solarni kolektori).

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.