.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U sali za sjednice Općine Gračanica, u srijedu (30.01.) je održana 26. sjednica Općinskog vijeća Gračanica.

Za sjednicu je predložen i jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o privremenom korištenju javnih površina

2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke visini naknade za zakup javnih površina radi postavljanja privremenih objekata

3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini licu čiji je stambeni objekat uništen djelovanjem prirodnih nepogoda

4. Razmatranje i usvajanje Rješenja o privremenom imenovanju člana UO JZU Gradska apoteka Gračanica

5. Razmatranje i usvajanje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

6. Program rada Općinskog načelnika za 2019. god (informativno)

 

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Gračanica i radnih tijela (komisija) u 2018.g

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Općine Gračanica u 2018. godini

9. Izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za 2018.godinu

10. Izvještaj o izvršenim mjerenjima zadovoljstva građana javnim uslugama i radu Općinskog vijeća

11. Informacija o realizaciji vijećničkih inicijativa i pitanja u 2018.godini


Šefica Službe Aida Hodžić je upoznala prisutne sa pristiglim amandmanima i izmjenama na Prijedlog Odluke o privremenom korištenju javnih površina te ih upoznala da je načelnik u svojstvu predlagača nakon čega je isti jednoglasno usvojen.

Komisija za propise i Statut  je uložila amandman da se u Prijedlogu Odluke o visini naknade za zakup javnih površina radi postavljanja privremenih objekata za RVI umanji zakup za 20% u odnosu na predloženih 15%.  Amandman je usvojen kao i Prijedlog Odluke.

 Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini licu čiji je stambeni objekat uništen djelovanjem prirodnih nepogoda je bez rasprave, jednoglasno usvojen.

 

Četvrta i peta tačka su bile razmatranje Rješenja, i to Rješenja o privremenom imenovanju člana UO JZU Gradska apoteka Gračanica iz reda predstavnika Ministarstva TK na mandat najduže 3 mjeseca koje je usvojeno sa 23 glasa ZA i 3 Suzdržana, te Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava koje usvojeno jednoglasno.

 

U izvještajnom dijelu sjednice, Općinski načelnik je informativno upoznao vijećnike sa Programom rada Općinskog načelnika za 2019. godinu nakon čega je razmatran Izvještaj o radu Općinskog vijeća Gračanica i radnih tijela (komisija) u 2018. godini.

Izvještaj je jednoglasno usvojen kao i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Općine Gračanica u 2018. Godini, Izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za 2018.godinu te Izvještaj o izvršenim mjerenjima zadovoljstva građana javnim uslugama i radu Općinskog vijeća.

Kao posljednja tačka dnevnog reda razmatrana je Informacija o realizaciji vijećničkih inicijativa i pitanja u 2018.godini, koja je primljena k znanju.

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.