.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

NAJAVA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA GRAČANICA

NAJAVA 26.  SJEDNICE  OPĆINSKOG  VIJEĆA  GRAČANICAOpćinsko vijeće Gračanica održat će 26. sjednicu u srijedu, 30.01.2019. godine, sa  početkom u 11:00 sati, u sali za sjednice, nova zgrada Općine.                         

Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

1.  Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o privremenom korištenju javnih površina

2.   Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke visini naknade za zakup javnih površina radi postavljanja privremenih objekata

 

3.   Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini licu čiji je stambeni objekat uništen djelovanjem prirodnih nepogoda

4.   Razmatranje i usvajanje Rješenja o privremenom imenovanju člana UO JZU Gradska apoteka Gračanica

5.   Razmatranje i usvajanje Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti i prava

6.   Program rada Općinskog načelnika za 2019. god (informativno)

7.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog vijeća Gračanica i radnih tijela (komisija) u 2018. g.

8.   Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu Općine Gračanica u 2018. Godini

9.   Izvještaj o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za 2018.godinu

10. Izvještaj o izvršenim mjerenjima zadovoljstva građana javnim uslugama i radu Općinskog vijeća

11. Informacija o realizaciji vijećničkih inicijativa i pitanja u 2018.godin

 

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.