.

.

.

DOKUMENTI

BIZNIS

VIDEO PREZENTACIJA

ANKETA I ANALIZA UPITNIKA ZA POSLOVNI SEKTOR U OPĆINI GRAČANICA

Anketa i analiza upitnika za poslovni sektor u općini Gračanica rađena je u periodu Septembar – Oktobar 2018. godine sa ciljem da se utvrdi koje su usluge neophodne lokalnoj privredi, kakvo je zadovoljstvo poslovnog sektora uslugama koje pruža Općina Gračanica ali i drugi ključni akteri na lokalnom i regionalnom nivou koji mogu uticati na uspješnost poslovanja i kvalitet poslovnog okruženja, te da se definiraju mogućnosti za poboljšanja kvaliteta usluga za razvoj poslovanja .

 

Sama anketa se sastojala od 130 pitanja koja su bila grupisana u 7 tematski grupa, a to su: 

  • Infrastrukturne usluge
  • Promoviranje poslovnih veza (podrška u ostvarivanju poslovnih veza)
  • Podrška razvoju tehnologije i proizvoda
  • Trening i tehnička podrška te savjetodavne usluge
  • Usluge pristupa tržištima i marketinga
  • Podrška u zagovaranju i učešću u strateškom planiranju
  • Kvalitet usluga Općine Gračanica

Općina Gračanica © 2012. Sva prava pridržana.